BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
718 Åland Stat mgt
417 LemlandDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommungården, Kommunrundan 7 Söderby 856 833 1689 661 642 1303
002 Daghemmet Saltkråkan, Norråkersvägen 68 Järsö 172 171 343 129 142 271
Totalt Lemland
    1028 1004 2032 790 784 1574