BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
790 Sydöst Finl mgt
416 LemiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lemin pääkirjasto, Urheilutie 2 731 707 1438 619 581 1200
002 Kuukanniemen koulu, Juvolantie 404 856 751 1607 653 572 1225
Totalt Lemi
    1587 1458 3045 1272 1153 2425