BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
410 LaukaaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pääkirjasto, Vuojärventie 2 3296 3477 6773 2456 2643 5099
002 Vihtavuoren koulu, Koulutie 2 1309 1270 2579 943 913 1856
003 Leppäveden uusi koulu, Tiituspohjantie 50 1710 1643 3353 1190 1147 2337
004 Tervamäen koulu, Liepeentie 47 1667 1601 3268 1308 1292 2600
005 Vehniän koulu, Vehniän kylätie 166 494 465 959 367 333 700
006 Kuusan koulu, Suolahdentie 689 1051 926 1977 788 682 1470
Totalt Laukaa
    9527 9382 18909 7052 7010 14062