BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
440 LarsmoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Risö skola, Storströmsgränden 28 876 825 1701 622 602 1224
002 Huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2 792 794 1586 548 549 1097
003 Näs skola, Näsvägen 19 520 485 1005 306 301 607
004 Bosund skola, Skolvägen 13 561 498 1059 353 320 673
Totalt Larsmo
    2749 2602 5351 1829 1772 3601