BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
407 LappträskDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hindersby-Bäckby jaktdepå, Hindersbyvägen 535 313 280 593 262 228 490
002 Kapellby skola, Lappträskvägen 45 575 616 1191 474 511 985
003 Porlammin taitotalo, Skolstigen 4 236 230 466 205 191 396
004 Pockar ungdomsföreningslokal, Valskvarnsvägen 15 217 199 416 178 162 340
Totalt Lappträsk
    1341 1325 2666 1119 1092 2211