BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
403 LappajärviDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
010 Rantakankaan koulu, Koulutie 34a 266 262 528 227 224 451
020 Valtion virastotalo, valtuus, Kärnäntie 11 1016 1031 2047 829 862 1691
030 Länsirannan koulu, Ylirannantie 89 248 241 489 214 215 429
Totalt Lappajärvi
    1530 1534 3064 1270 1301 2571