BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
257 KyrkslättDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sjökulla skola, Sjökullavägen 285 1388 1336 2724 1106 1058 2164
002 Veikkolan koulu, Sportstigen 7 2938 2915 5853 2116 2146 4262
003 Nissnikun koulu, yläkoulu, Masabyvägen 268 3739 3871 7610 2681 2770 5451
004 Winellska skolan (Gesterby s, Gesterbybågen 3 (ingång A4 2142 2095 4237 1717 1653 3370
005 Kirkkoharjun koulu (Kirkonky, Stationsvägen 8 3052 3208 6260 2474 2708 5182
006 Heikkilän koulu (Jolkby), Älgvägen 7a 3153 3273 6426 2494 2616 5110
007 Kantvikin koulu, Toppstigen 2 3213 3024 6237 2440 2299 4739
Totalt Kyrkslätt
    19625 19722 39347 15028 15250 30278