BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
271 KumoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Koulukeskus, Haapionkatu 13 1626 1711 3337 1376 1482 2858
002 Sataedun päärakennus, Suoratie 1 989 980 1969 834 799 1633
003 Kauvatsan paloasema, Yttiläntie 277 476 429 905 401 372 773
004 Risten koulu, Risteentie 408 520 507 1027 447 416 863
Totalt Kumo
    3611 3627 7238 3058 3069 6127