BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
290 KuhmoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hietaperän koulu, Pohjoispuolentie 2091 228 185 413 190 153 343
002 Iivantiiran lakkautettu koul, Kekkostie 4264 146 94 240 139 83 222
003 Lentiiran lakkautettu koulu, Lentiirantie 4255 168 126 294 158 113 271
004 Kuhmo-talo, Koulukatu 1 1709 1596 3305 1446 1368 2814
005 Kuhmo-talo, Koulukatu 1 2069 2013 4082 1804 1781 3585
Totalt Kuhmo
    4320 4014 8334 3737 3498 7235