BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
288 KronobyDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Samlingshuset, Kronobyvägen 3 1415 1450 2865 1127 1146 2273
002 Nedervetil skola, Tastvägen 30 832 773 1605 643 605 1248
003 Terjärv skola, Ringvägen 143 1026 1010 2036 855 843 1698
Totalt Kronoby
    3273 3233 6506 2625 2594 5219