BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
287 KristinestadDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kristinahallen, Repslagaregatan 16 1376 1489 2865 1184 1273 2457
002 Lågstadieskolan i Tjöck, Lindbergsvägen 5 294 243 537 244 207 451
003 Härkmeri lågstadieskola, Henriksdalsvägen 9 185 158 343 159 138 297
004 UF lokalen Majbo, Åbackvägen 4 159 154 313 149 133 282
005 Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227 102 99 201 86 87 173
006 Korsbäcks UF lokal, Korsbäckvägen 560 57 70 127 56 61 117
007 Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 806 789 1595 691 667 1358
008 Sideby byacenter, Sidebyvägen 640 81 74 155 74 70 144
009 Skaftung UF lokal, Frivilasvägen 1 128 101 229 112 92 204
010 Ömossa UF lokal, Ömossavägen 106 124 113 237 110 101 211
Totalt Kristinestad
    3312 3290 6602 2865 2829 5694