BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
284 Koski Åbo lDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Talolan koulu, Arkkilantie 2 1162 1185 2347 988 986 1974
Totalt Koski Åbo l
    1162 1185 2347 988 986 1974