BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
280 KorsnäsDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Molpe skola, Sjövägen 49 269 255 524 219 212 431
002 Kommungården, Korsnäs, Strandvägen 4323 480 473 953 388 396 784
003 Harrström daghem, Gamla Strandvägen 193 A 164 131 295 136 114 250
004 Taklax skola, Taklaxvägen 620 183 162 345 157 139 296
Totalt Korsnäs
    1096 1021 2117 900 861 1761