BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
499 KorsholmDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Bodagården, Björkövägen 735 180 161 341 160 145 305
002 Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94 424 421 845 334 324 658
003 Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21 185 160 345 136 125 261
004 Södra Vallgrund uf-lokal, Sommarösundsvägen 335 181 176 357 156 150 306
005 Odd Inn, Söderuddsvägen 1526 97 94 191 86 84 170
006 Iskmo-Jungsund uf-lokal, Jungsundvägen 575 413 414 827 338 335 673
007 Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64 1000 999 1999 708 715 1423
008 Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4, Smedsby (huv 1613 1670 3283 1334 1404 2738
009 Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10 A, Smedsby 1239 1290 2529 905 974 1879
010 Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41 371 350 721 295 285 580
011 Helsingby skola, Pundarsvägen 52 760 697 1457 584 534 1118
012 Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247 317 321 638 235 230 465
013 Solf skola, Idrottsgränd 3 1033 1033 2066 776 764 1540
014 Samlingshuset, Koskövägen 704 143 140 283 110 111 221
015 Petsmo skola, Petsmovägen 508 309 277 586 229 215 444
016 Kvevlax skola, Funisbackvägen 8 886 865 1751 664 653 1317
017 Kuni-Vassor skola, Kunivägen 19 162 168 330 124 123 247
018 Marthagården, Vassor byväg 31 145 123 268 106 98 204
019 Hankmo skola, Eidisbackvägen 150 172 151 323 143 123 266
020 Byagården, Österhankmovägen 693 118 119 237 97 92 189
021 Köklot byagård, Köklotvägen 1436 32 27 59 26 22 48
Totalt Korsholm
    9780 9656 19436 7546 7506 15052