BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
774 Lappland mgt
261 KittiläDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sirkan koulu, Ounasjoentie 23 850 879 1729 706 723 1429
002 Raattaman koulu, Ounasjoentie 5463 64 47 111 53 41 94
003 Alakylän koulu, Rovaniementie 3491 73 66 139 66 61 127
004 Vuoman koulu, Vuomantie 1328 178 140 318 161 116 277
005 Kiistalan koulu, Kiistalantie 3500 90 78 168 81 73 154
006 Kaukosen koulu, Kylätie 46 169 154 323 141 133 274
007 Kittilän lukio, Valtatie 11 1728 1783 3511 1383 1467 2850
008 Kallon kauppa, Kallontie 2185 87 75 162 73 64 137
Totalt Kittilä
    3239 3222 6461 2664 2678 5342