BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
260 KiteeDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Kiteentie 25 1913 2032 3945 1662 1822 3484
002 Puhoksen koulu, Kartanontie 5 606 541 1147 537 461 998
003 Sivistys- ja kulttuurikeskus, Koulutie 3 1627 1619 3246 1343 1349 2692
004 Kesälahden kirjasto, Pyhäjärventie 3 1027 981 2008 899 863 1762
Totalt Kitee
    5173 5173 10346 4441 4495 8936