BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
322 KimitoönDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Malmvägen 2 664 642 1306 589 578 1167
002 Församlingshemmet i Dragsfjä, Kapellbacksvägen 6 619 625 1244 547 553 1100
003 Kasnäs badhus, Kasnäsvägen 1294 168 170 338 154 144 298
004 Skolcentrets matsal, Skolvägen 4 1537 1554 3091 1259 1278 2537
005 Biblioteket i Västanfjärd, b, Lammalavägen 106 396 346 742 333 292 625
Totalt Kimitoön
    3384 3337 6721 2882 2845 5727