BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
245 KervoDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kalevan koulu, Kalevankatu 66 1603 1737 3340 1188 1269 2457
002 Kalevan koulu, Kalevankatu 66 1077 1002 2079 842 811 1653
003 Kurkelan koulu, Käenkatu 10 1372 1454 2826 1121 1219 2340
004 Killan koulu, Sarvimäentie 35 1116 1171 2287 898 980 1878
005 Keravan yhteiskoulu, Aleksis Kiven Tie 18 2082 2309 4391 1768 2025 3793
006 Svenskbacka skola, Kannistonkatu 5 752 733 1485 630 618 1248
007 Savion koulu, Juurakkokatu 33 1094 1099 2193 891 892 1783
008 Savion koulu, Juurakkokatu 33 1315 1327 2642 1048 1068 2116
009 Ahjon koulu, Ketjutie 2 913 900 1813 729 720 1449
010 Keravanjoen koulu, Jaakkola, Jaakkolantie 8 1609 1659 3268 1284 1365 2649
011 Keravanjoen koulu, Lapila, Jurvalantie 7 1382 1513 2895 1138 1251 2389
012 Kaupunginkirjasto, Paasikivenkatu 12 1784 1824 3608 1537 1567 3104
013 Ahjon koulu, Ketjutie 2 1821 1743 3564 1376 1340 2716
Totalt Kervo
    17920 18471 36391 14450 15125 29575