BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
796 Norra Finl mgt
244 KempeleDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ylikylän yhtenäiskoulu, Nerolantie 4 2011 1959 3970 1439 1424 2863
002 Kunnantalo, Asemantie 1 1893 2019 3912 1540 1648 3188
003 Kirkonkylän yhtenäiskoulu, A, Koulutie 6 2652 2703 5355 1946 2022 3968
004 Linnakangastalo, Linnakaarto 20 2372 2334 4706 1521 1522 3043
Totalt Kempele
    8928 9015 17943 6446 6616 13062