BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
774 Lappland mgt
240 KemiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3 2809 3337 6146 2451 2992 5443
002 Palvelukeskus Purola, Purolankatu 1 1799 1699 3498 1477 1403 2880
003 Kivikon koulu, Kiveliönkatu 31 2111 2031 4142 1628 1577 3205
004 Syväkankaan koulu, Kulmatie 7 2775 2702 5477 2261 2229 4490
005 Hepolan koulu, Satamalehdontie 2 878 859 1737 765 735 1500
Totalt Kemi
    10372 10628 21000 8582 8936 17518