BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
272 KarlebyDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Björkhagens servicecentrum, Mårdgatan 6 2496 2375 4871 1974 1927 3901
002 Stenängens skola, Granvägen 3 2087 2344 4431 1743 2024 3767
003 Hållhagens skola, Beckbruksvägen 4 994 1070 2064 783 841 1624
004 Stadshuset, Salutorget 5 3066 3485 6551 2649 3077 5726
005 Donnerska skolan, Banergatan 3 1234 1323 2557 1076 1177 2253
006 Villa skola, Hemgårdsvägen 3 1700 1638 3338 1225 1171 2396
007 Rytibackens skola, Rytibacksvägen 16 1862 1853 3715 1322 1341 2663
008 Älvdalens skola, Älvdalsvägen 6 1268 1233 2501 939 915 1854
009 Halkokari skola, Halkokarivägen 20 1775 1864 3639 1366 1459 2825
010 Storby allaktivitetshus, Broändavägen 2 2609 2674 5283 1832 1894 3726
011 Öja f.d. daghem, Skählsvägen 4 404 352 756 327 306 633
012 Kelviå bibliotek, Kelviåvägen 46 1969 1893 3862 1475 1446 2921
013 Lochteå bibliotek, Skogsåkersvägen 2 770 730 1500 608 593 1201
014 Maringais skola, Niemivägen 2 935 849 1784 707 651 1358
015 Ullava kommundelskontor, Ullavavägen 672 446 435 881 351 326 677
Totalt Karleby
    23615 24118 47733 18377 19148 37525