BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
171 JoroisDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Koulukeskus, Koulutie 1 2446 2353 4799 2010 1998 4008
Totalt Jorois
    2446 2353 4799 2010 1998 4008