BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
718 Åland Stat mgt
170 JomalaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vikingaåsens skola, Skolvägen 3 1604 1493 3097 1198 1160 2358
002 Gottby daghem, Södersundavägen 765 993 969 1962 739 723 1462
Totalt Jomala
    2597 2462 5059 1937 1883 3820