BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
794 Västra Finl mgt
598 JakobstadDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Runebergsgatan 12 951 1166 2117 882 1088 1970
002 Jakobstads Gymnasium, Skolgatan 20 810 856 1666 688 755 1443
003 Lagmans skola, Lagmansgatan 2 877 823 1700 731 701 1432
004 Kyrkostrands och Jungmans sk, Bagarnäsvägen 32 1283 1243 2526 968 948 1916
005 Idrottsgården, Pedersesplanden 8 1010 1050 2060 866 911 1777
006 Vestersundsby skola, Skolvägen 32 1115 1056 2171 822 791 1613
007 Permo daghem, Permovägen 26 1359 1300 2659 1069 1014 2083
008 Itälä skola, Industrivägen 13 977 966 1943 830 827 1657
009 Länsinummi skola, Västerleden 1 1263 1206 2469 968 935 1903
Totalt Jakobstad
    9645 9666 19311 7824 7970 15794