BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
149 IngåDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ungdomsföreningshuset Wallha, Valhallavägen 15 150 110 260 127 99 226
002 Degerby skola, Solbergvägen 1 480 441 921 375 344 719
003 Kommungården-Biblioteket, Strandvägen 2 1343 1459 2802 1085 1210 2295
004 Ingbohed ungdomsföreningshus, Täktervägen 387 449 442 891 371 359 730
005 Västankvarns skola, Västankvarnvägen 399 278 262 540 223 202 425
Totalt Ingå
    2700 2714 5414 2181 2214 4395