BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
790 Sydöst Finl mgt
153 ImatraDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vuoksenniskan koulu, Vuoksenniskantie 96 3280 3215 6495 2772 2736 5508
002 Tainionkosken koulu, Telkänkatu 2 2312 2328 4640 1903 1939 3842
003 Mansikkalan koulu, Koulukatu 2 2070 2435 4505 1785 2132 3917
004 Kosken koulu, Kanavakatu 6 2074 2086 4160 1776 1800 3576
005 Teatteri Imatra, Kallenkuja 3 3426 3702 7128 2930 3251 6181
Totalt Imatra
    13162 13766 26928 11166 11858 23024