BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
146 IlomantsDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Soihtulantie 7 2540 2437 4977 2267 2156 4423
Totalt Ilomants
    2540 2437 4977 2267 2156 4423