BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
140 IdensalmiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kangaslammin koulu, Petter Kumpulaisentie 30 3970 3815 7785 3173 3037 6210
002 Hernejärven koulu, Parkinlahdentie 15 385 340 725 310 277 587
003 Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9 2339 2824 5163 2056 2593 4649
004 Kirkonsalmen koulu, Koulutie 4 3635 3592 7227 2909 2899 5808
005 Runnin koulu, Runnintie 535 309 271 580 249 218 467
Totalt Idensalmi
    10638 10842 21480 8697 9024 17721