BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
099 HonkajokiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Honkajoen kunnanvirasto, Porhontie 5 870 788 1658 729 670 1399
Totalt Honkajoki
    870 788 1658 729 670 1399