BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
795 Östra Finl mgt
090 HeinävesiDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjasto, Virastokuja 4 1247 1242 2489 1066 1074 2140
002 Karvion koulu, Venevalkamantie 2 455 378 833 416 338 754
Totalt Heinävesi
    1702 1620 3322 1482 1412 2894