BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
078 HangöDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Servicehuset Astrea, Berggatan 4 836 881 1717 708 769 1477
002 Hangonkylän koulu, Hangöbyvägen 45 1080 1073 2153 904 890 1794
003 Haagapuiston koulu, Bromarvsgatan 36 1068 1055 2123 920 935 1855
004 Tita-Marian koulu, Rilaxgatan 13 663 663 1326 562 565 1127
005 Björklid, Täktomvägen 319 288 281 569 239 221 460
006 Lappohjan koulu, Skolgränd 4 265 230 495 239 196 435
Totalt Hangö
    4200 4183 8383 3572 3576 7148