BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
224 HögforsDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhteiskoulun ala-aula, Anttilankatu 2-4 1625 1823 3448 1373 1535 2908
002 Haukkamäen koulu, Vanha Turuntie 28 1329 1283 2612 1049 999 2048
003 Toivikkeen päiväkoti, Pajakatu 15 1424 1338 2762 1168 1071 2239
Totalt Högfors
    4378 4444 8822 3590 3605 7195