BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
797 Nyland mgt
235 GrankullaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1552 1668 3220 1242 1348 2590
002 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1424 1641 3065 1082 1331 2413
003 Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2 1629 1663 3292 1254 1298 2552
Totalt Grankulla
    4605 4972 9577 3578 3977 7555