BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
790 Sydöst Finl mgt
075 FredrikshamnDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pappilansalmen koulu (ent. l, Torvensoittajankatu 2 1647 1597 3244 1346 1347 2693
002 Husulan koulu, Töytärintie 20 1474 1429 2903 1263 1190 2453
003 Kannusjärven koulu, Keskikyläntie 233 218 208 426 187 167 354
004 Keskuskoulu, Viipurinkatu 1 1063 1372 2435 969 1262 2231
005 Metsäkylän koulu, Tönnösentie 10 270 218 488 220 181 401
006 Neuvottoman koulu, Suntiontie 1 690 724 1414 557 589 1146
007 Poitsilan koulu, Rastipolku 7 1265 1209 2474 1076 1039 2115
008 Pyhällön koulu, Pyhällöntie 380 247 216 463 205 184 389
009 Haminan pääkirjasto, Rautatienkatu 8 1527 1721 3248 1312 1473 2785
010 Uuden-Summan koulu, Siitosentie 58 1241 1155 2396 1001 966 1967
011 Vilniemen urheilutalo, Seurantalontie 6 450 373 823 361 296 657
Totalt Fredrikshamn
    10092 10222 20314 8497 8694 17191