BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
792 Sydväst Fin mgt
051 EuraåminneDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Luvian kirjasto, Lukkarilantie 4 1666 1644 3310 1294 1304 2598
002 Kunnanvirasto, Kalliotie 5 2341 2324 4665 1881 1882 3763
003 Lapijoen koulu, Metsäläntie 2 848 630 1478 693 503 1196
Totalt Euraåminne
    4855 4598 9453 3868 3689 7557