BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2019
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2019
793 Inre Finl mgt
020 AkaaDe som är födda år 2001 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 2491 2624 5115 1973 2123 4096
002 Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18 1878 1809 3687 1500 1472 2972
003 Viialan kirjasto, Solmukatu 3 2699 2692 5391 2103 2070 4173
004 Kirkonkylän koulu, Koulutie 1 1278 1163 2441 1065 961 2026
Totalt Akaa
    8346 8288 16634 6641 6626 13267