BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
980   YlöjärviDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Siivikkala 1922 1785 3707 1461 1382 2843
002 Vuorentausta 1402 1448 2850 1121 1147 2268
003 Metsäkylä 2187 2155 4342 1487 1447 2934
004 Soppeenmäki 1830 1944 3774 1499 1657 3156
005 Kirkonseutu 2370 2583 4953 1849 2085 3934
006 Moisio-Asuntila 2614 2741 5355 1896 2018 3914
007 Takamaa 667 618 1285 464 414 878
008 Vahanta 823 764 1587 645 575 1220
009 Mutala 714 623 1337 551 474 1025
010 Viljakkala 1162 1072 2234 906 829 1735
011 Kuru 1138 1017 2155 973 870 1843

Totalt Ylöjärvi

16829

16750

33579

12852

12898

25750