BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
935   VederlaxDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Klamila 345 310 655 290 261 551
002 Ravijoki 220 205 425 198 188 386
003 Virojoki 987 989 1976 857 853 1710

Totalt Vederlax

1552

1504

3056

1345

1302

2647