BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
936   VirdoisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskusta pohjoinen 1017 1079 2096 876 938 1814
002 Keskusta etelä 1095 1111 2206 931 993 1924
003 Vaskivesi 248 205 453 211 173 384
004 Kurjenkylä 150 119 269 126 101 227
005 Liedenpohja 254 225 479 225 195 420
006 Killinkoski 254 270 524 222 215 437
007 Kotala 227 209 436 196 174 370

Totalt Virdois

3245

3218

6463

2787

2789

5576