BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
405   VillmanstrandDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kimpinen 3909 4903 8812 3505 4491 7996
002 Leiri 3398 3978 7376 3070 3629 6699
003 Sammonlahti 3916 3798 7714 3300 3293 6593
004 Ruoholampi 4187 3388 7575 3523 2736 6259
005 Voisalmi 3369 3518 6887 2949 3047 5996
006 Kaukas 2434 2476 4910 1960 2034 3994
007 Lauritsala 1036 1055 2091 871 915 1786
008 Hakali 2096 1986 4082 1731 1620 3351
009 Pontus 1863 1862 3725 1469 1450 2919
010 Myllymäki 1906 1839 3745 1401 1366 2767
011 Mäntylä 1435 1310 2745 1151 1067 2218
012 Korkea-aho 392 355 747 317 286 603
013 Ylämaa 606 572 1178 529 500 1029
014 Kasukkala 411 376 787 347 282 629
015 Nuijamaa 360 325 685 317 279 596
016 Ravattila 353 290 643 297 228 525
017 Joutseno 1696 1787 3483 1419 1513 2932
018 Pulp 878 788 1666 730 622 1352
019 Honkalahti 947 930 1877 757 753 1510
020 Korvenkylä 1033 922 1955 861 776 1637

Totalt Villmanstrand

36225

36458

72683

30504

30887

61391