BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
931   ViitasaariDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Keskeinen 2193 2371 4564 1919 2037 3956
002 Läntinen 341 306 647 291 257 548
003 Itäinen 453 400 853 402 345 747

Totalt Viitasaari

2987

3077

6064

2612

2639

5251