BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
927   VichtisDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 3086 3001 6087 2454 2422 4876
002 Vanha-Nummela 2288 2545 4833 1897 2220 4117
003 Hiidenvesi 1662 1546 3208 1221 1213 2434
004 Härköilä 2432 2681 5113 1830 2127 3957
005 Ojakkala 1767 1772 3539 1327 1315 2642
006 Pohjois-Vihti 1204 1104 2308 956 890 1846
007 Otalampi 1380 1282 2662 1069 1007 2076
008 Etelä-Vihti 784 742 1526 653 627 1280

Totalt Vichtis

14603

14673

29276

11407

11821

23228