BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
922   VesilahtiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 1071 1026 2097 799 768 1567
002 Narva 745 627 1372 587 516 1103
003 Ylämäki 499 483 982 402 378 780

Totalt Vesilahti

2315

2136

4451

1788

1662

3450