BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
905   VasaDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Österbottens Museum 1765 2060 3825 1636 1908 3544
002 Stadshuset 2026 2285 4311 1846 2099 3945
003 Vaasa-opisto 1728 1862 3590 1552 1710 3262
004 Vöråstan 2065 1907 3972 1927 1775 3702
005 Sandviken 1920 2108 4028 1650 1834 3484
006 Brändö 1477 1256 2733 1362 1173 2535
007 Vikinga 1610 1415 3025 1467 1267 2734
008 Storviken 1461 1367 2828 1156 1073 2229
009 Nya Gerby 1652 1658 3310 1208 1206 2414
010 Gerby-Västervik 2402 2288 4690 1811 1772 3583
011 Hemstrand 2436 2350 4786 1741 1753 3494
012 Vapenbrödrabyn-Orrnäs 2197 2111 4308 1638 1611 3249
013 Roparnäs-Melmo 2158 2114 4272 1767 1723 3490
014 Korsnäståget-Kapellbacken 1833 1642 3475 1596 1364 2960
015 Aspnäs-Gamla Vasa 1891 1800 3691 1528 1470 2998
016 Sunnanvik 1966 1975 3941 1598 1634 3232
017 Sundom 1328 1275 2603 978 936 1914
018 Tervajoki 563 516 1079 454 425 879
019 Kirkonkylä 952 867 1819 758 712 1470
020 Merikaarto 714 639 1353 542 493 1035

Totalt Vasa

34144

33495

67639

28215

27938

56153