BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
915   VarkausDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Päiviönsaari 1509 1572 3081 1371 1445 2816
002 Kuoppakangas 1595 1740 3335 1429 1559 2988
003 Luttila 869 841 1710 700 698 1398
004 Repokangas 903 885 1788 752 741 1493
005 Käpykangas 873 946 1819 778 831 1609
006 Joutenlahti 1461 1556 3017 1229 1321 2550
007 Puurtila 552 531 1083 444 430 874
008 Könönpelto 1500 1468 2968 1239 1224 2463
009 Harjuranta 304 234 538 252 200 452
010 Kangaslampi 321 300 621 298 277 575

Totalt Varkaus

9887

10073

19960

8492

8726

17218