BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
908   ValkeakoskiDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Apia 1677 1982 3659 1477 1833 3310
002 Naakka 2202 2125 4327 1733 1702 3435
003 Sointula 1209 1151 2360 1057 1017 2074
004 Roukko 2290 2297 4587 1907 1899 3806
005 Vanhakylä 2291 2255 4546 1736 1731 3467
006 Sääksmäki 634 628 1262 513 496 1009

Totalt Valkeakoski

10303

10438

20741

8423

8678

17101