BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
946   VöråDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Rejpelt 248 223 471 194 172 366
002 Vörå centrum 577 568 1145 466 470 936
003 Rökiö 429 440 869 333 358 691
004 Karvsor 323 333 656 262 260 522
005 Pettersbacka 153 113 266 128 98 226
006 Maxmo fastland 286 286 572 223 206 429
007 Maxmo skärgård 232 217 449 196 192 388
008 Oravais centrum 782 729 1511 625 581 1206
009 Kimo 242 203 445 202 156 358

Totalt Vörå

3272

3112

6384

2629

2493

5122