BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
886   UlvsbyDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Vanhakylä 2400 2421 4821 1928 1989 3917
002 Harjunpää 549 505 1054 425 395 820
003 Friitala 2639 2820 5459 2140 2299 4439
004 Kullaa 708 645 1353 601 533 1134

Totalt Ulvsby

6296

6391

12687

5094

5216

10310