BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
859   TyrnäväDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Kirkonkylä 2258 2125 4383 1508 1401 2909
002 Murto 847 778 1625 511 470 981
003 Temmes 286 300 586 227 228 455

Totalt Tyrnävä

3391

3203

6594

2246

2099

4345