BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
851   TorneåDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Suensaari 1882 2277 4159 1681 2062 3743
002 Pudas 1814 1716 3530 1487 1411 2898
003 Kokkokangas 2083 1946 4029 1569 1469 3038
004 Kiviranta 1521 1517 3038 1201 1174 2375
005 Raumo 1103 986 2089 825 721 1546
006 Kaakamo 702 626 1328 557 495 1052
007 Vojakkala 588 541 1129 484 448 932
008 Arpela 447 383 830 378 319 697
009 Karunki 653 591 1244 530 457 987

Totalt Torneå

10793

10583

21376

8712

8556

17268